Hesabım | Sepetim
5 January 2020

Glutatyon Nedir? Bölüm 3/3

Gastroentestinal Sistem Tümörlerinde  Glutatyon Eksikliği 

Biyoloji ve tıp, glutatyonu ve glutatyon sentezi için kullanılan enzimleri reaktif oksijen türlerine karşı önemli bir iç savunma mekanizması olarak tanımlamıştır. Günümüzde serbest radikallerin çeşitli kanser türlerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığı öngörülmektedir.  

Polonya’da, gastrointestinal tümörü olan hastalarda yapılan bir çalışmada, ameliyat öncesi ve sonrası glutatyon seviyesi arasında önemli farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. 

Stres Glutatyon Konsantrasyonunda Değişime Neden Olur 

Günümüzde, stresin çeşitli hastalıkların oluşumunda etkili olduğu düşüncesi yaygın olarak kabul edilmektedir. Stres durumunda, serbest radikallerin oluşumunun arttığı, bunun da glutatyon  düzeyinde azalmaya yol açtığı öngörülmektedir. 

Hintli araştırmacıların hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde, hareketsiz bırakılarak  stres oluşturulan deneklerde 6 saat sonra glutatyon ve glutatyon S-transferaz değerlerinde azalma olduğu, dejenere  yağ asitleri konsantrasyonunun ise yükseldiği gözlenmiştir.  

Glutatyon ile Sinir Hücrelerinin Korunması 

Sinir hücrelerinin birincil işlevi uyaranları iletmektir. İletim dışarıdan içeriye  (örneğin ağrı / acı ile bağlantılı olarak, elimizi sıcak bir yere dokundurduğumuzda yanması gibi) olduğu gibi, içeriden dışarıya doğru da olabilir. Sinir dokusu hücreleri hasar görürse farklı hastalıklar oluşabilmektedir.  Sinir hücrelerinin hasarı nedeniyle oluşan hastalıklarda, serbest radikallerin yol açtığı oksidatif stresin rol oynadığı bilinmektedir. Glutatyon ise, bilindiği gibi serbest radikallere karşı etkilidir.  

Glutatyon Krom Gibi Ağır Metallere Karşı Koruma Sağlar 

Ağır metallerin emilimi kanser gibi çeşitli hastalıkların gelişimi ile ilişkili olabilmektedir. Ayrıca, bu metallerin genellikle toksik olduğu düşünülmektedir. Ağır metallerin reaktif türleri hücrelere nüfuz ettiğinde hücre hasarı oluşabilir. Buna örnek, kanserojen özellikleri olduğu düşünülen 6 değerlikli kromdur. Kromun, oksidatif stresi, DNA hasarını vb. nasıl etkilediğinin araştırıldığı, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin bir kısmında  glutatyonun etkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Sonuçta, glutatyonun vücutta biriken krom metaline karşı etkili koruma sağlayabildiği görülmüştür. 

Kaynak:
https://vitalinstitut.net/glutathion/